Her 100 işçiden 85’i sendikasız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yayımladığı Temmuz 2023 verilerine göre, Türkiye genelinde kayıtlı işçilerin yüzde 85′i sendikasız.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın “6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2023 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ”i Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan verilere göre Türkiye genelinde kayıtlı 16 milyon 413 bin 359 işçinin sadece 2 milyon 421 bin 940’ı sendikalara üye. Diğer bir deyişle, her 100 işçiden 85’i sendikasız.

Temmuz verileri, 2023 Ocak ayı verileri ile karşılaştırıldığında, son 6 ayda toplam işçi sayısında 249 bin 810, sendikalı işçi sayısında ise 90 bin 952 kişilik artış olmuş. Sendikalı işçi sayısındaki artış oranı yüzde 0,34’e tekabül ediyor.

Ocak ayında 16 milyon 163 bin 549 olan işçi sayısı Temmuz’da 16 milyon 413 bini aşarken yüzde 14,42 olan sendikalılık oranı Temmuz ayında yüzde 14,76 olarak kaydedildi. Ocak ayında 2 milyon 330 bin 988 olan sendikalı işçi sayısı da da 2 milyon 421 bin 940 oldu. Sendikalı işçi sayısındaki artış yüzde 0,34 olarak kaydedildi.

Temmuz verileri ile en büyük sendika sıralamasında hükümetin desteği ile büyütülen Hak-İş konfederasyonuna bağlı Hizmet İş sendikası yer alıyor. Ocak’ta 258 bin 928 üye ile en fazla üye sayısına sahip Türk Metal sendikası Temmuz verilerine göre üyesi sayısını artırsa da ikinciliğe geriledi. Türk Metal sendikasının üyesi sayısı 268 bin 385 olarak kaydedilirken Hizmet İş sendikası 276 bin 364 üye ile ilk sıraya çıktı.

158 sendika yetki barajının altında!

Bakanlık verilerine göre, Ocak 2022’den Temmuz 2022’ye kadar geçen 6 aylık sürede çalışan işçi sayısındaki artış 249 bin 810 kişi iken sendikaya üyeliklerdeki artış sadece 90 bin 952 kişi olmuş.

Mevcut yasaya göre sendikaların Toplu İş Sözleşme (TİS) yetkisi alabilmesi için söz konusu işkolundaki toplam çalışan kayıtlı işçinin yüzde 1’ini üye yapması gerekiyor. Sendikaların önüne konulan bu yüzde 1 barajını aşma şartı nedeniyle çok sayıda sendika TİS yetkisi alamıyor.

Yayımlanan Temmuz ayı istatistiklerine göre, toplam 218 işçi sendikasından sadece 60’ı baraja takılmayıp TİS yapabilme yetkisine sahip. Diğer 158 sendika yüzde 1’lik baraja takılıyor ve TİS yapabilme yetkisinden yoksun.

Asalak sendikacıların payı da var!

Ülkeyi ucuz emek cenneti haline getirerek sermaye sınıfını yatırıma davet eden burjuva devletin/Saray rejiminin, örgütlenme önüne çektiği baraj sadece yüzde 1 değil. Sendikalaşan işçilerin işten atılması, şirketlerin çoğunluk yetkisine keyfince itiraz edip, süreci senelerce süren mahkeme labirentinde çıkmaza sokması vb. bir hayli engel var.

Kuşkusuz, bu işçi ve sendika düşmanı yasalara ciddi bir itirazda bulunmayıp onaylamış olan, ‘küçük’ ama mücadeleci sendikaların büyüyüp güç kazanmasını kendi varlıklarına tehdit olarak gören, devlet ve sermaye sınıfına sırtını dayayarak tatlı bir hayat sürdüren sendikacı asalakların hakkını da vermek gerekir!

İşçi sınıfı bugün büyük oranda örgütsüz ise, sermaye cenderesinde esir muamelesi görüyor ise bunda sendikacı asalakların hatırı sayılır bir payı var…